Rätt saneringsåtgärder för en godtagbar skyddsnivå. 

I vissa fall förekommer sådana risker att det krävs saneringsåtgärder för att uppnå en godtagbar skyddsnivå. Det kan också handla om att återställa marken vid en fastighetsöverlåtelse eller vid förändring av en verksamhet. Vi är med er genom hela projektet- från projektering till slutrapportering och efterkontroll.  

Vi kan hjälpa er med efterbehandlingsåtgärder och hålla i saneringsentreprenader. CBM AB samarbetar med flera av de ledande bolagen när det kommer till efterbehandling och mottagning av förorenade massor. Vi har lång erfarenhet av både stora och små efterbehandlingsprojekt och hjälper er med kostnadsberäkningar, åtgärdsutredningar och projektering av åtgärder.

Exempel på uppdrag

  • Kostnadsberäkningar och  åtgärdsutredningar
  • Projektering och saneringsanmälan
  • In-situ och ex situ saneringar av jord och grundvatten
  • Muddring och hantering av förorenade sediment
  • Efterkontroll