En smutsig djupdykning för en ren omgivning.

 

För precisa resultat och långsiktiga lösningar krävs det att man går ner på djupet. CBM AB erbjuder konsulttjänster med fokus på miljötekniska utredningar, riskbedömningar och efterbehandling av förorenade områden.

CBM AB bedömer också risker med kemikalier och kemiska produkter i vår närmiljö och för industrin. Vi erbjuder hög kompetens och personlig kontakt i alla projekt vi utför.

 

Miljötekniska undersökningar

CBM AB är specialiserade på miljötekniska utredningar i mark, grundvatten, sediment och ytvatten.

Läs mer →

Riskbedömning

Riskbedömning innebär att bedöma på vilket sätt och i vilken omfattning miljöföroreningar kan påverka hälsa eller miljön. 

Läs mer →

Sanering och
efterkontroll

I vissa fall förekommer sådana risker att det krävs saneringsåtgärder för att uppnå en godtagbar skyddsnivå.

Läs mer →